Penaiszawa

Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf;

b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni              budaya Islam, musabaqah al- Quran dan al-Hadits, zakat, dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf;

c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.

Susunan Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf terdiri atas:

a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam;

b. Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam;

c. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al- Hadits;

d. Seksi Pemberdayaan Zakat;

e. Seksi Pemberdayaan Wakaf;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Data

Data Tahun 2018

DATA ORMAS ISLAM SE SUMATERA UTARA TAHUN 2018

Data Tahun 2021

Data Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS Tahun 2021